l

HINDI POETRY CLUB

Jatiendramani Tripathi (Delhi)

Premlata Vishwakarma (Lucknow)

Reena Saini (Maharaj Ganj)

Madhuri Jaiswal (Mirzapur)

Rita Gautam (Gorakhpur)

Kalim Khan (Sikar)

S.R. Bishnoi (Jodhpur)

Sangeeta Bhaskar (Gorakhpur)

Paramjeet Singh (Himachal Pradesh)

Shashi Tripathi (Gorakhpur)

Seema Vishwakarma (Bulandsahar)

Harpreet Kaur (Ambala)

B.P Singh (Delhi)

 

 

t

2

© 2018-2023 www.satyamevjayateusa.com All Rights Reserved